Το έργο της Eurojust

what we doΗ Eurojust συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την πάταξη ενός ευρέος φάσματος σοβαρών και πολύπλοκων διασυνοριακών εγκλημάτων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες. Ο Οργανισμός καθοδηγεί τη δικαστική αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών στην Ευρώπη, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους δράστες των αξιόποινων πράξεων και εστιάζοντας ιδίως στις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Οι υποθέσεις που παραπέμπονται στη Eurojust περιλαμβάνουν συνήθως περισσότερους από έναν τύπους εγκλημάτων.

Μεταξύ των κατά προτεραιότητα διωκόμενων τύπων εγκλημάτων περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Τρομοκρατικές πράξεις
 • Έγκλημα στον κυβερνοχώρο
 • Εμπορία ανθρώπων
 • Εμπόριο ναρκωτικών
 • Εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (εγκλήματα PIF)
 • Παράνομη διακίνηση μεταναστών
 • Περιβαλλοντικά εγκλήματα
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Υπεξαίρεση και απάτη

Η Eurojust παρέχει εξατομικευμένη επιχειρησιακή υποστήριξη σε όλα τα επιμέρους στάδια των διασυνοριακών ποινικών ερευνών μέσω:

 • ταχείας ανταπόκρισης·
 • υπηρεσίας επιφυλακής συντονισμού, η οποία λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας·
 • συνδέσμων με βασικούς ομολόγους και
 • συνδρομής στην προετοιμασία αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων μεταφράσεων.

Επιπλέον, η Eurojust μπορεί να φιλοξενήσει περίπλοκες μορφές μηχανισμών συνδρομής και συντονισμού, οι οποίοι ενδέχεται να συνδυαστούν κατά περίπτωση για την υποστήριξη σημαντικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός μπορεί:

  να συντονίζει παράλληλες έρευνες·
 • να διοργανώνει συντονιστικές συναντήσεις με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου·
 • να συγκροτεί ή/και να χρηματοδοτεί κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ), στο πλαίσιο των οποίων οι δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται σε διεθνικές ποινικές έρευνες βάσει νομικής συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών και
 • να προγραμματίζει ημέρες κοινής δράσης καθοδηγούμενες σε πραγματικό χρόνο από κέντρα συντονισμού της Eurojust κατά τη διάρκεια των οποίων οι εθνικές αρχές δύνανται να συλλάβουν τους δράστες αξιόποινων πράξεων, να εξαρθρώσουν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και να προβούν σε κατασχέσεις