Wat doen wij?

what we doEurojust werkt samen met nationale autoriteiten voor de bestrijding van een breed scala van ernstige, complexe grensoverschrijdende criminaliteit waarbij twee of meer landen betrokken zijn. Het agentschap leidt het gerechtelijk optreden tegen toenemende dreigingen in Europa, zodat de lidstaten criminelen een stap voor kunnen blijven, met als belangrijkste focus misdaadorganisaties. Zaken die aan Eurojust worden voorgelegd, betreffen vaak meer dan één soort misdrijf.

Onder prioriteitsmisdrijven wordt onder meer verstaan:

 • terrorisme
 • cybercriminaliteit
 • mensenhandel/mensensmokkel
 • drugshandel
 • strafbare feiten tegen de financiële belangen van de EU (PIF-misdrijven)
 • migrantensmokkel
 • milieucriminaliteit
 • witwaspraktijken
 • oplichting en fraude

Eurojust verleent in de verschillende fasen van grensoverschrijdend strafrechtelijk onderzoek operationele ondersteuning op maat, zoals:

 • een snelle respons;
 • een coördinatiedienst die 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is;
 • contacten met de belangrijkste tegenpartijen; en
 • ondersteuning bij het voorbereiden van verzoeken om justitiële samenwerking, inclusief officiële vertalingen.

Eurojust biedt voorts complexe vormen van bijstand en coördinatiemechanismen, die waar nodig kunnen worden gecombineerd om grote operaties te ondersteunen. Zo kan het agentschap:

 • parallelle onderzoeken coördineren;
 • coördinatievergaderingen organiseren, om de justitiële autoriteiten en vertegenwoordigers op het gebied van rechtshandhaving samen te brengen;
 • gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT’s) oprichten en/of financieren waarin justitiële en rechtshandhavingsautoriteiten op basis van een wettelijke overeenkomst tussen twee of meer landen samenwerken aan transnationale strafrechtelijke onderzoeken; en
 • gezamenlijke, in realtime vanuit coördinatiecentra bij Eurojust aangestuurde actiedagen plannen, in het kader waarvan nationale autoriteiten daders kunnen arresteren, georganiseerde criminele organisaties kunnen ontmantelen en beslag kunnen leggen op criminele vermogens.