Co děláme

what we do Eurojust spolupracuje s vnitrostátními orgány v boji proti celé škále závažných a složitých přeshraničních trestných činů týkajících se dvou či více zemí. Agentura řídí reakci justičních orgánů na rostoucí hrozby v Evropě a umožňuje členským státům být o krok napřed před pachateli trestné činnosti, přičemž se zaměřuje především na organizované zločinecké skupiny. Případy, které jsou postoupeny Eurojustu, se často týkají více než jedné formy trestné činnosti.

K prioritním formám trestné činnosti patří:

 • terorismus,
 • kyberkriminalita,
 • obchodování s lidmi,
 • obchod s drogami,
 • trestné činy proti finančním zájmům EU,
 • převaděčství migrantů,
 • trestné činy proti životnímu prostředí,
 • praní peněz a
 • podvody

Eurojust poskytuje cílenou operativní podporu v různých fázích přeshraničního trestního vyšetřování a zajišťuje:

 • okamžitou reakci,
 • pohotovostní koordinační-službu, která funguje 24 hodin denně sedm dnů v týdnu,
 • kontakty na klíčové protějšky a
 • pomoc při přípravě žádostí o justiční spolupráci, včetně ověřených překladů.

Eurojust může navíc zajistit složité formy mechanismů pomoci a koordinace, které mohou být podle požadavků kombinovány v rámci podpory rozsáhlých operací. Agentura může například:

 • koordinovat souběžná vyšetřování,
 • organizovat koordinační schůzky za účasti dotčených justičních a policejních orgánů,
 • zřizovat a/nebo financovat společné vyšetřovací týmy, v jejichž rámci justiční a policejní orgány spolupracují při mezinárodním trestním vyšetřování, a to na základě právní dohody mezi dvěma či více zeměmi, a
 • plánovat společné realizace, které jsou řízeny v reálném čase prostřednictvím koordinačních center v Eurojustu a během nichž mohou vnitrostátní orgány zatknout pachatele, rozbít organizované zločinecké skupiny a zabavit majetek.