Ποιοι είμαστε

Who we are

Η Eurojust, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, είναι ένας μοναδικός κόμβος με έδρα τη Χάγη, στις Κάτω Χώρες, όπου οι εθνικές δικαστικές αρχές συνεργάζονται στενά για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Η Eurojust συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης συντονίζοντας το έργο των εθνικών αρχών –των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων κρατών– στον τομέα της έρευνας και της δίωξης του διεθνικού εγκλήματος.

Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ ορίζει αποσπασμένο εθνικό μέλος στη Eurojust. Τα εθνικά μέλη συγκροτούν το συλλογικό όργανο της Eurojust, το οποίο είναι υπεύθυνο για το επιχειρησιακό έργο του Οργανισμού. Το συλλογικό όργανο, με τη σειρά του, υποστηρίζεται από τη διοίκηση της Eurojust, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους νομικούς συμβούλους και τους εμπειρογνώμονες σε θέματα δεδομένων. Το ειδικής κατασκευής κτίριο της έδρας του Οργανισμού διαθέτει ασφαλείς εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων με δυνατότητες διερμηνείας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων για τα κέντρα συντονισμού, από την οποία είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο συντονισμός των ημερών κοινής δράσης σε πραγματικό χρόνο.

Η Eurojust έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό διεθνές δίκτυο που παρέχει σε εισαγγελείς από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση σε περισσότερες από 50 δικαιοδοσίες ανά την υφήλιο. Ο Οργανισμός έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με δώδεκα κράτη εκτός ΕΕ, αρκετά εκ των οποίων έχουν ορίσει αποσπασμένους εισαγγελείς-συνδέσμους στη Eurojust προκειμένου να συνεργάζονται σε έρευνες υποθέσεων με τους ομολόγους τους στο συλλογικό όργανο. Η Eurojust συνεργάζεται επίσης στενά με άλλους οργανισμούς της ΕΕ και με εταίρους που παρέχουν υποστήριξη σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της απάτης.

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance