Ko mēs darām

what we doEurojust sadarbojas ar valstu iestādēm, lai apkarotu daudzus smagus un sarežģītus pārrobežu noziegumus, kas skar divas vai vairākas valstis. Aģentūra vada tiesu sistēmas reakciju uz pieaugošajiem draudiem Eiropā, ļaujot dalībvalstīm būt vienu soli priekšā noziedzniekiem un galvenokārt koncentrējoties uz organizētās noziedzības grupām. Eurojust iesniegtās lietas bieži ir saistītas ar vairākiem noziegumu veidiem.

Prioritārie noziegumu veidi ir šādi:

 • terorisms,
 • kibernoziedzība,
 • cilvēku tirdzniecība,
 • nelegāla narkotiku tirdzniecība,
 • noziegumi pret ES finanšu interesēm (PIF noziegumi),
 • migrantu kontrabanda,
 • noziegumi pret vidi,
 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija,
 • krāpšana.

Eurojust piedāvā pielāgotu operatīvu atbalstu dažādos pārrobežu kriminālizmeklēšanas posmos, nodrošinot:

 • ātru reaģēšanu,
 • koordinācijas dežūras režīmā mehānismu, kas darbojas 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā,
 • saziņu ar galvenajām kontaktpersonām un
 • ar tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu sagatavošanu saistītu palīdzību, tostarp oficiālus tulkojumus.

Turklāt Eurojust var nodrošināt sarežģītas palīdzības un koordinācijas mehānismu formas, ko pēc vajadzības var kombinēt, lai nodrošinātu atbalstu svarīgām operācijām. Piemēram, aģentūra var:

 • koordinēt paralēlas izmeklēšanas,
 • organizēt koordinācijas sanāksmes, iesaistot attiecīgās tiesu un tiesībaizsardzības iestādes,
 • veidot un/vai finansēt kopējas izmeklēšanas grupas (KIG), kurās piedalās tiesu un tiesībaizsardzības iestādes, kas kopīgi izmeklē pārrobežu krimināllietas, pamatojoties uz juridisku nolīgumu starp divām vai vairākām valstīm, un
 • plānot kopīgas rīcības dienas, kuru vadību reāllaikā nodrošina Eurojust koordinācijas centri un kuru laikā valstu iestādes var aizturēt personas, kas izdarījušas noziegumus, likvidēt organizētās noziedzības grupas un konfiscēt līdzekļus.