Ποιος είναι ο σκοπός μας

Why we do it (© Shutterstock)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην ελευθερία. Δεν πρόκειται απλώς για μια αφηρημένη έννοια, αλλά για μια αρχή που καθορίζει την καθημερινή μας ζωή. Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων μας προσφέρει τις ευκαιρίες που χρειαζόμαστε για να ευδοκιμήσουμε — οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά. Για τη διασφάλιση της αρχής αυτής, δύο άλλοι πυλώνες της ΕΕ είναι εξίσου σημαντικοί: η ασφάλεια και η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εγκληματίες να επωφελούνται από τις ελευθερίες μας. Καθώς το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα, η Ευρώπη πρέπει να το καταπολεμήσει και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Eurojust. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει εισαγγελείς και δικαστές από ολόκληρη την ΕΕ αλλά και πέραν αυτής, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος. Μέσω της εμπειρογνωμοσύνης και της υποστήριξης της Eurojust, οι έρευνες των εθνικών αρχών καθίστανται διεθνώς επιτυχημένα παραδείγματα.

Η προστασία των ευρωπαίων πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της Eurojust. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και με ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνών εταίρων, ο Οργανισμός κατέχει κεντρική θέση στη διατήρηση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Γιατί το έγκλημα δεν πρέπει να μένει ατιμώρητο. Γιατί τα παράνομα κέρδη πρέπει να κατάσχονται. Γιατί τα θύματα αξίζουν να δικαιώνονται. Αυτό είναι το δίκτυο #JusticeDone - και για τον σκοπό αυτό εργάζεται καθημερινά η Eurojust.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]