Eurojustin toiminta

what we doEurojust pyrkii yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa torjumaan erilaisia vakavia ja monimutkaisia rajat ylittäviä rikoksia, jotka koskevat kahta tai useampaa maata. Virasto johtaa Euroopassa voimistuvien uhkien vastaisia oikeudellisia toimia, antaa jäsenvaltioille valmiuksia olla askeleen edellä rikollisia ja kohdistaa toimensa pääasiassa järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiin. Eurojustille ohjatuissa tapauksissa on usein kyse useammasta kuin yhdestä rikostyypistä.

Ensisijaisiin rikostyyppeihin kuuluvat

 • terrorismi
 • kyberrikollisuus
 • ihmiskauppa
 • laiton huumausainekauppa
 • EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvat rikokset (PIF-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat rikokset)
 • ihmissalakuljetus
 • ympäristörikokset
 • rahanpesu
 • huijaukset ja petokset

Eurojust tarjoaa tapauskohtaista operatiivista tukea rajat ylittävien rikostutkintojen kaikissa vaiheissa:

 • nopeita toimia
 • päivystävä koordinointipalvelu, joka toimii ympärivuorokautisesti jokaisena viikonpäivänä
 • yhteyksiä keskeisiin osapuoliin
 • apua oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen sekä virallisten käännösten laatimisessa.

Lisäksi Eurojustilla on valmiudet järjestää monimuotoisia avustus- ja koordinointimekanismeja, joita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan suuria operaatioita tuettaessa. Virasto voi esimerkiksi

 • koordinoida samanaikaisia tutkintoja
 • järjestää koordinointikokouksia, joihin osallistuvat asianomaiset oikeusviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset
 • perustaa ja/tai rahoittaa yhteisiä tutkintaryhmiä, joissa oikeusviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä rajat ylittävissä rikostutkinnoissa kahden tai useamman maan välisen sopimuksen perusteella, ja
 • suunnitella yhteisiä toimintapäiviä, joita ohjataan reaaliaikaisesti Eurojustin koordinointikeskuksista käsin ja joiden aikana kansalliset viranomaiset voivat pidättää rikoksentekijöitä, hajottaa järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä ja takavarikoida omaisuutta.