Vad vi gör

what we doEurojust arbetar med de nationella myndigheterna för att bekämpa flera olika grova och komplexa gränsöverskridande brott där två eller fler länder är inblandade. Byrån leder den rättsliga responsen på de ökande hoten i Europa och gör det möjligt för medlemsstaterna att ligga ett steg före brottslingarna, framför allt organiserade kriminella grupper. Ärenden som tas till Eurojust omfattar ofta mer än en brottstyp.

Prioriterade brott är bland annat:

 • Terrorism
 • It-brottslighet
 • Människohandel
 • Olaglig narkotikahandel
 • Brott mot EU:s ekonomiska intressen
 • Människosmuggling
 • Miljöbrott
 • Penningtvätt
 • Svindleri och bedrägeri

Eurojust erbjuder skräddarsytt operativt stöd i de olika stegen i gränsöverskridande brottsutredningar genom att tillhandahålla

 • snabba svar,
 • en joursamordningstjänst som är i drift dygnet runt, sju dagar i veckan,
 • förbindelser till viktiga motparter, och
 • hjälp med att utarbeta framställningar om rättslig hjälp, inklusive officiella översättningar.

Eurojust kan dessutom hantera komplexa former av bistånd och samordningsmekanismer, som kan kombineras för att stödja större insatser. Byrån kan till exempel

 • samordna parallella utredningar,
 • anordna samordningsmöten med berörda rättsliga och brottsbekämpande myndigheter,
 • inrätta och/eller finansiera gemensamma utredningsgrupper där de rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna samarbetar i gränsöverskridande brottsutredningar, baserat på ett rättsligt avtal mellan två eller fler länder, och
 • planera gemensamma insatsdagar som leds i realtid via samordningscentraler vid Eurojust, under vilka nationella myndigheter kan gripa gärningsmän, upplösa organiserade kriminella grupper och beslagta tillgångar.