Kako delamo

How we work

Eurojust pomaga pri najrazličnejših preiskavah. Vsak primer je drugačen in zahteva individualen pristop. Pogosto morajo tožilci nemudoma ukrepati, da izsledijo in primejo osumljence. V takih primerih lahko nacionalni organi uporabijo Eurojustove edinstvene nujne storitve, na primer možnost hitre izvršitve evropskega naloga za prijetje (ENP), izdaje odredbe o zamrznitvi ali zbiranja dokazov na podlagi evropskega preiskovalnega naloga (EPN). V drugih primerih se preiskava razvija počasi in metodično, za kar je potrebnih več mesecev ali celo let natančnega načrtovanja, usklajevanja in razprav, pri čemer ima Eurojust usklajevalno vlogo. Štiri ključna sredstva podpore, ki jo zagotavlja Eurojust, so skupne preiskovalne skupine, orodja EU za pravosodno sodelovanje, usklajevalni sestanki in koordinacijski centri.

Primeri, predloženi Eurojustu, vključujejo dve ali več držav članic oziroma državo članico in tretjo državo. Občasno primeri vključujejo kazniva dejanja, storjena v eni državi članici, ki imajo čezmejne posledice. Eurojust daje državam članicam na voljo svoje bogate izkušnje in strokovno znanje na področju pravosodnega sodelovanja, vključno s številnimi orodji za reševanje težav, kot so spori o pristojnosti, izročitve, dopustnost dokazov ter zamrznitev in izterjava sredstev. Eurojust usklajuje organe iz vseh držav članic in različnih tretjih držav, zato se lahko hitro odzove na zaprosila, kar lahko včasih omogoči rešitev primera v nekaj urah.

Časovnica Eurojustovega primera

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document