Ako to robíme

How we work

Eurojust poskytuje pomoc v širokej škále vyšetrovaní. Každý prípad je iný a vyžaduje si osobitný prístup. Prokurátori musia často konať okamžite, aby našli a zadržali podozrivých. V takýchto prípadoch sa národné orgány môžu spoľahnúť na jedinečné pohotovostné služby Eurojustu, napríklad uľahčením rýchleho vydania európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR), príkazu na zaistenie alebo získanie dôkazov pomocou európskeho vyšetrovacieho príkazu (EVP). Inokedy sa vyšetrovanie buduje pomaly a metodicky a zahŕňa mesiace či dokonca roky starostlivého plánovania, koordinácie a rokovania, pričom Eurojust zohráva koordinačnú úlohu. Štyri kľúčové prostriedky na podporu poskytovanú Eurojustom sú spoločné vyšetrovacie tímy, nástroje justičnej spolupráce EÚ, koordinačné stretnutia a koordinačné centrá.

Prípady podané Eurojustu, ktoré sa týkajú buď dvoch, alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo členského štátu a štátu mimo EÚ. Prípady sa niekedy týkajú trestných činov spáchaných v jednom členskom štáte, pričom ich následky presahujú jeho hranice. Eurojust ponúka členským štátom svoje rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v oblasti justičnej spolupráce vrátane celého radu nástrojov na riešenie problémov, ako sú konflikty jurisdikcií, vydávanie osôb, prípustnosť dôkazov a zaistenie a vymáhanie majetku. Keďže Eurojust pracuje s orgánmi zo všetkých členských štátov a rôznych tretích štátov, môže rýchlo reagovať na žiadosti a niekedy pomôcť vyriešiť prípad v priebehu niekoľkých hodín.

Priebeh prípadu Eurojustu

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document