Hoe doen we dit?

How we work

Eurojust biedt bijstand bij een breed scala van onderzoeken. Elke zaak is anders en vereist een individuele aanpak. Vaak moeten openbare aanklagers onmiddellijk in actie komen om verdachten op te sporen en aan te houden. In dat soort gevallen kunnen nationale autoriteiten vertrouwen op de unieke oproepdiensten van Eurojust, bijvoorbeeld in de vorm van het faciliteren van een snelle uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (EAB), een beslissing tot bevriezing of het verzamelen van bewijsmateriaal op basis van een Europees onderzoeksbevel (EOB). In andere situaties wordt een onderzoek langzaam en methodisch opgebouwd, met maanden, of zelfs jaren, van zorgvuldige planning, coördinatie en overleg, waarbij Eurojust een coördinerende rol vervult. Vier belangrijke vormen van bijstand die Eurojust levert, zijn gemeenschappelijke onderzoeksteams, EU-instrumenten voor justitiële samenwerking, coördinatievergaderingen en coördinatiecentra.

Bij zaken die aan Eurojust worden voorgelegd, zijn ofwel twee of meer EU-lidstaten betrokken, of een lidstaat en een niet-EU-land. Soms gaat het om misdrijven die in één lidstaat zijn gepleegd, maar gevolgen hebben die zich tot buiten de grenzen van die lidstaat uitstrekken. Eurojust stelt de lidstaten zijn uitgebreide ervaring en deskundigheid op het gebied van justitiële samenwerking ter beschikking, inclusief een reeks instrumenten voor het oplossen van problemen in verband met onder meer bevoegdheidsconflicten, uitlevering, ontvankelijkheid van bewijs en bevriezing en inbeslagneming van bezittingen. Omdat Eurojust betrekkingen onderhoudt met autoriteiten van alle lidstaten en verschillende derde landen, kan het snel op verzoeken reageren, waardoor een zaak soms al binnen enkele uren kan worden opgelost.

Tijdschema van een Eurojust-zaak

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document