Kuidas me seda teeme

How we work

Eurojust annab abi väga erinevates uurimistes. Iga juhtum on erinev ja nõuab individuaalset lähenemist. Sageli peavad prokurörid kahtlusaluste leidmiseks ja vahistamiseks kohe tegutsema. Sellistel juhtudel võivad riiklikud ametiasutused kasutada Eurojusti ainulaadseid erakorralisi teenuseid, mis aitavad nt täita kiiresti Euroopa vahistamismääruse või varade arestimisotsuse või koguda tõendeid Euroopa uurimismääruse abil. Muudel juhtudel areneb uurimine aeglaselt ja metoodiliselt, mis tähendab kuude- või isegi aastatepikkust hoolikat planeerimist, koordineerimist ja arupidamist, milles Eurojust täidab vaid koordinaatori osa. Eurojusti pakutavad neli peamist tugimeetodit on ühised uurimisrühmad, ELi õigusalase koostöö vahendid, koordineerimisnõupidamised ja koordineerimiskeskused.

Eurojustile esitatud juhtumid hõlmavad kas mitut ELi liikmesriiki või liikmesriiki ja ELi-välist riiki. Mõnikord hõlmavad need ühes liikmesriigis sooritatud kuritegusid, mille mõju ulatub üle riigipiiride. Eurojust pakub liikmesriikidele oma suurt kogemust ja asjatundlikkust õigusalases koostöös, sh meetodeid, et lahendada selliseid probleeme nagu jurisdiktsioonikonfliktid, väljaandmised, tõendite vastuvõetavus ning varade külmutamine ja tagasinõudmine. Kuna Eurojust koondab kõigi liikmesriikide ja mitme kolmanda riigi ametiasutusi, suudab amet vastata taotlustele kiiresti, aidates vahel lahendada juhtumeid mõne tunni jooksul.

Eurojusti juhtumi kulg

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document