Kā mēs to darām

How we work

Eurojust palīdz daudzās izmeklēšanās. Katra lieta ir atšķirīga un prasa individuālu pieeju. Bieži prokuroriem ir jārīkojas ātri, lai atrastu un aizturētu aizdomās turētos. Šādos gadījumos valstu iestādes var paļauties uz Eurojust unikālo koordinācijas dežūras režīmā mehānismu, kas atvieglo, piemēram, ātru Eiropas apcietināšanas ordera (EAO) vai iesaldēšanas rīkojuma izpildi vai pierādījumu iegūšanu, izmantojot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR). Citos gadījumos izmeklēšana tiek veikta lēni un metodiski, mēnešiem vai pat gadiem ilgi, rūpīgi plānojot, koordinējot un apspriežoties, un Eurojust šajos gadījumos ir koordinatora loma. Četri galvenie atbalsta līdzekļi, ko nodrošina Eurojust, ir kopējas izmeklēšanas grupas, ES tiesu iestāžu sadarbības rīki, koordinācijas sanāksmes un koordinācijas centri.

Lietas, kas tiek iesniegtas Eurojust, skar divas vai vairākas ES dalībvalstis vai ES dalībvalsti un trešo valsti. Reizēm lietas attiecas uz vienā dalībvalstī izdarītiem noziegumiem ar pārrobežu ietekmi. Eurojust piedāvā dalībvalstīm plašu pieredzi un zinātību tiesu iestāžu sadarbības jomā, tostarp dažādus rīkus, lai risinātu tādas problēmas kā jurisdikcijas kolīzijas, izdošana, pierādījumu pieņemamība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un atgūšana. Tā kā Eurojust sadarbojas ar iestādēm visās dalībvalstīs un daudzās trešās valstīs, tā spēj ātri reaģēt uz pieprasījumiem un reizēm palīdz atrisināt lietu dažu stundu laikā.

Eurojust lietas hronoloģisks pārskats

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document