Kaip dirbame

How we work

Eurojustas padeda vykdyti įvairius tyrimus. Kiekviena byla yra skirtinga ir turi būti tiriama individualiai. Dažnai prokurorai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad surastų ir sulaikytų įtariamuosius. Tokiais atvejais nacionalinės valdžios institucijos gali pasikliauti unikaliomis Eurojusto budinčioms tarnybomis, pavyzdžiui, palengvindamos greitą Europos arešto orderio (EAO), įšaldymo įsakymo vykdymą ar įrodymų rinkimą naudodamos Europos tyrimo orderį (ETO). Kartais tyrimas vykdomas lėtai ir metodiškai – tam reikia kelių mėnesių ar net metų kruopštaus planavimo, koordinavimo ir diskusijų, o Eurojustas atlieka koordinatoriaus vaidmenį. Keturios pagrindinės Eurojusto teikiamos paramos priemonės yra jungtinių tyrimų grupės, ES teisminio bendradarbiavimo priemonės, koordinaciniai pasitarimai ir koordinavimo centrai.

Eurojusto nagrinėjamose bylose dalyvauja dvi ar daugiau ES valstybių narių arba valstybė narė ir ES nepriklausanti valstybė. Kartais bylos yra susijusios su nusikaltimais, įvykdytais vienoje valstybėje narėje, tačiau turinčiais pasekmių už jos sienų. Eurojustas valstybėms narėms siūlo didelę teisminio bendradarbiavimo patirtį ir įgūdžius, įskaitant įvairias priemones, skirtas spręsti tokias problemas kaip jurisdikcijos kolizija, ekstradicija, įrodymų leistinumas, turto įšaldymas ir sugrąžinimas. Kadangi Eurojustas priima visų valstybių narių ir įvairių trečiųjų valstybių valdžios institucijas, jis gali greitai atsakyti į prašymus, kartais padėti išspręsti bylą per kelias valandas.

Eurojusto bylos chronologija

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document