Kdo smo?

Who we are

Eurojust, Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, je edinstvena stična točka s sedežem v Haagu na Nizozemskem, prek katere nacionalni pravosodni organi tesno sodelujejo v boju proti hudim oblikam organiziranega čezmejnega kriminala. Poslanstvo Eurojusta je prispevati k temu, da bo Evropa postala varnejša, tako da usklajuje delo nacionalnih organov – držav članic EU in tretjih držav – pri preiskovanju in pregonu čezmejnih kaznivih dejanj.

Vsaka sodelujoča država članica EU napoti v Eurojust nacionalnega člana. Nacionalni člani sestavljajo kolegij Eurojusta, ki je odgovoren za operativno delo agencije. Kolegiju nudi podporo uprava Eurojusta, ki jo med drugim sestavljajo analitiki primerov, pravni svetovalci in strokovnjaki za podatke. Namenski prostori agencije zajemajo varne sejne prostore z možnostjo tolmačenja v vse jezike EU ter sejni prostor, posebej zasnovan za koordinacijske centre, iz katerih je mogoče v realnem času spremljati in usklajevati dneve skupnega ukrepanja.

Eurojust je razvil celovito mednarodno mrežo, ki tožilcem v Evropski uniji zagotavlja dostop do več kot 50 jurisdikcij po vsem svetu. Agencija je podpisala sporazume o sodelovanju z dvanajstimi državami nečlanicami EU. Nekatere med njimi so v Eurojust napotile tožilce za zvezo, da bi obravnavali primere skupaj s partnerji v kolegiju. Eurojust tesno sodeluje tudi z drugimi agencijami in partnerji EU, ki zagotavljajo podporo na različnih stopnjah v verigi kazenskega pravosodja, vključno z organi kazenskega pregona in organi za boj proti goljufijam.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance