Zakaj to počnemo?

Why we do it (© Shutterstock)

Evropska unija je zasnovana na spoštovanju načela svobode. To ni le abstrakten pojem, temveč gre za načelo, ki kroji naše vsakdanje življenje. Prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb ustvarja ugodna tla za razcvet gospodarske, družbene in osebne blaginje. Za zaščito tega načela sta enako pomembna tudi druga dva stebra Evropske unije: varnost in pravica. Kriminalcem ne smemo dovoliti, da izkoristijo naše svoboščine. Ker kriminal ne pozna meja, se mora Evropa proti njemu boriti tudi čezmejno.

To je razlog za obstoj Eurojusta. Ta agencija združuje državne tožilce in sodnike iz celotne EU, pa tudi zunaj nje, da se s skupnimi močmi borijo proti vsem oblikam hudega čezmejnega kriminala. Z Eurojustovim strokovnim znanjem in podporo se preiskave nacionalnih organov spreminjajo v mednarodne zgodbe o uspehu.

Zaščita evropskih državljanov je osrednje poslanstvo Eurojusta. Eurojust ima skupaj z državami članicami in široko mrežo mednarodnih partnerjev ključno vlogo pri zagotavljanju varnejše Evrope. Ker storilci kaznivih dejanj ne smejo ostati nekaznovani. Ker je treba vse nezakonite dobičke zaseči. Ker žrtvam kaznivih dejanj pripada odškodnina. Da bo, kot to povzema ključnik #JusticeDone, pravici zadoščeno, in to je tisto, za kar si Eurojust prizadeva vsak dan.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]