Jak to děláme

How we work

Eurojust je nápomocen při široké škále vyšetřování. Každý případ je jiný a vyžaduje individuální přístup. Státní zástupci musí často jednat bezodkladně, aby našli a zadrželi podezřelé osoby. V těchto případech mohou vnitrostátní orgány využít jedinečné pohotovostní služby Eurojustu, například usnadnění rychlého výkonu evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zajištění majetku nebo získání důkazů s využitím evropského vyšetřovacího příkazu. Jindy vyšetřování probíhá pomalu a metodicky, trvá měsíce či dokonce roky a zahrnuje pečlivé plánování, koordinaci a diskuse, přičemž Eurojust hraje úlohu koordinátora. Čtyřmi hlavními způsoby podpory, které Eurojust poskytuje, jsou společné vyšetřovací týmy, nástroje EU pro justiční spolupráci, koordinační schůzky akoordinační centra.

Případy předložené Eurojustu se týkají buď dvou, či více členských států EU, nebo členského státu EU a třetí země. Někdy se případy týkají trestných činů spáchaných v jednom členském státě s dopadem mimo jeho hranice. Eurojust nabízí členským státům své obrovské zkušenosti a odborné znalosti v oblasti justiční spolupráce, včetně řady nástrojů k řešení problémů, jako jsou kompetenční spory, vydávání, přípustnost důkazů a zmrazení a vymáhání majetku. Jelikož Eurojust zahrnuje orgány ze všech členských států a z různých třetích zemí, může reagovat na žádosti rychle a někdy může pomoci vyřešit případ v řádu hodin.

Harmonogram vyřizování případu Eurojustu

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document