O nama

Who we are

Eurojust, Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu jedinstveno je središnje mjesto sa sjedištem u Haagu, u Nizozemskoj, u kojem nacionalna pravosudna tijela blisko surađuju u borbi protiv teškog i organiziranog prekograničnog kriminala. Uloga je Eurojusta pomoći u stvaranju sigurnije Europe koordinacijom rada nacionalnih tijela, odnosno država članica i trećih zemalja, u provedbi istraga i progona kaznenih djela prekograničnog kriminala.

Svaka država članica sudionica upućuje nacionalnog člana u Eurojust. Nacionalni članovi čine Kolegij Eurojusta, koji je odgovoran za operativni rad Agencije. Kolegij pak podupire uprava Eurojusta koja se, među ostalim, sastoji od analitičara, pravnih savjetnika i stručnjaka za podatke. Na lokaciji Agencije prilagođene infrastrukture nalaze se sigurni objekti za sastanke u kojima se može organizirati usmeno prevođenje na sve jezike EU-a i prostorija za sastanke koja je posebno izgrađena kako bi se omogućio rad koordinacijskih centara, iz kojih se u stvarnom vremenu mogu nadzirati i koordinirati dani zajedničkog djelovanja.

Eurojust je izradio povezanu međunarodnu mrežu koja tužiteljima na području Europske unije omogućuje pristup više od 50 jurisdikcija u cijelom svijetu. Agencija je potpisala sporazume o suradnji s 12 država koje nisu članice EU-a, od kojih su neke uputile tužitelje za vezu u Eurojust kako bi sa svojim suradnicima iz Kolegija radili na predmetima. Eurojust blisko surađuje i s ostalim agencijama i partnerima EU-a koji sudjeluju u različitim fazama kaznenopravnog sustava, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva i tijela za borbu protiv prijevara.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance