Kto sme

Who we are

Eurojust, Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, je jedinečné centrum so sídlom v Haagu v Holandsku, kde národné súdne orgány úzko spolupracujú v boji proti závažnej organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti. Úlohou Eurojustu je prispieť k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším miestom koordináciou práce národných orgánov – z členských štátov EÚ, ako aj tretích štátov – pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti.

Každý zúčastnený členský štát EÚ do Eurojustu vysiela národného člena. Národní členovia tvoria kolégium Eurojustu, ktoré je zodpovedné za operačnú prácu agentúry. Kolégium zasa podporuje administratíva Eurojustu, ktorú okrem iných tvoria prípadoví analytici, právni poradcovia a odborníci na údaje. Budova agentúry postavená na zákazku poskytuje bezpečné zasadacie priestory s možnosťami tlmočenia do všetkých jazykov EÚ a zasadaciu miestnosť osobitne vyvinutú pre koordinačné centrá, z ktorej možno v reálnom čase monitorovať a koordinovať spoločné akčné dni.

Eurojust vytvoril súdržnú medzinárodnú sieť, ktorá poskytuje prokurátorom v celej Európskej únii prístup k viac ako 50 jurisdikciám na celom svete. Agentúra podpísala dohody o spolupráci s tuctom štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, pričom niektoré z nich vyslali do Eurojustu styčných prokurátorov, aby pracovali na prípadoch so svojimi partnermi v kolégiu. Eurojust úzko spolupracuje aj s ostatnými agentúrami EÚ a partnermi, ktorí podporujú rôzne fázy reťazca trestného súdnictva vrátane orgánov presadzovania práva a orgánov na boj proti podvodom.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance