Om oss

Who we are

Eurojust, Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, är ett unikt centrum med säte i Haag, Nederländerna, där nationella rättsliga myndigheter samarbetar med varandra för att bekämpa grov organiserad gränsöverskridande brottslighet. Eurojusts roll är göra Europa säkrare genom att samordna det arbete som utförs av de nationella myndigheterna – både från EU:s medlemsstater och från tredjeländer – för att utreda och lagföra brottslighet över gränserna.

Varje deltagande medlemsstat utstationerar en nationell medlem till Eurojust. De nationella medlemmarna bildar Eurojusts kollegium, som ansvarar för byråns operativa arbete. Kollegiet stöds i sin tur av Eurojusts administration, som bland annat utgörs av ärendeanalytiker, juridiska rådgivare och dataexperter. Byråns skräddarsydda lokaler är utrustade med säkra mötesinrättningar med möjlighet till tolkning till alla EU-språk och ett särskilt mötesrum för samordningscentraler, från vilket gemensamma insatsdagar kan övervakas och samordnas i realtid.

Eurojust har upprättat ett sammanhängande internationellt nätverk som ger åklagarmyndigheter i hela EU tillgång till fler än 50 jurisdiktioner världen över. Byrån har undertecknat samarbetsavtal med ett dussin länder utanför EU, varav flera har utstationerat sambandsåklagare till Eurojust för att arbeta på ärenden med sina motparter i kollegiet. Eurojust har även ett nära samarbete med andra EU-byråer och partner som ger stöd i de olika stegen i den straffrättsliga kedjan, däribland brotts- och bedrägeribekämpande organ.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

Eurojust structure

Eurojust organigram