Kes me oleme

Who we are

Eurojust, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet, on Madalmaades Haagis asuv ainulaadne keskus, kus riikide kohtuasutused teevad tihedalt koostööd, et võidelda raske organiseeritud piiriülese kuritegevuse vastu. Eurojusti ülesanne on muuta Euroopa turvalisemaks, koordineerides ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide riiklike asutuste tööd piiriülese kuritegevuse uurimisel ja kohtu alla andmisel.

Iga osalev ELi liikmesriik saadab Eurojusti ühe esindaja (liikmesriigi liikme). Liikmesriikide liikmed moodustavad Eurojusti kolleegiumi, mis vastutab ameti operatiivtegevuse eest. Kolleegiumit toetab Eurojusti haldusüksus, kuhu kuuluvad muu hulgas juhtumianalüütikud, õigusnõustajad ja andmeeksperdid. Ameti jaoks ehitatud hoones on turvalised koosolekuruumid, mis võimaldavad tõlget kõigisse ELi keeltesse, ja koordineerimiskeskuste koosolekutuba, kust saab reaalajas jälgida ja koordineerida ühistegevuse päevi.

Eurojust on välja arendanud sidusa rahvusvahelise võrgustiku, mis annab ELi prokuröridele juurdepääsu enam kui 50 jurisdiktsioonile kogu maailmas. Amet on sõlminud koostöölepingud 12 ELi mittekuuluva riigiga, millest mõni on lähetanud Eurojusti sideprokurörid, kes uurivad juhtumeid koos teiste kolleegiumi liikmetega. Samuti teeb Eurojust tihedat koostööd muude ELi ametite ja partneritega, kes toetavad kriminaalõiguse ahela erinevaid etappe, sh õiguskaitseasutuste ja pettuste vastu võitlevate organitega.

See detailed information about Eurojust's legal basis.

Eurojust structure

Eurojust organigram