Kas mes esame

Who we are

Eurojustas – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra – tai unikalus centras Hagoje, Nyderlanduose, kur nacionalinės teisminės institucijos glaudžiai bendradarbiauja kovodamos su sunkiais organizuotais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Eurojusto vaidmuo yra padėti Europai tapti saugesne vieta koordinuojant nacionalinių valdžios institucijų – ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių – darbą tiriant tarpvalstybinius nusikaltimus ir patraukiant nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn.

Kiekviena dalyvaujanti ES valstybė narė į Eurojustą komandiruoja nacionalinį narį. Nacionaliniai nariai sudaro Eurojusto kolegiją, atsakingą už Agentūros darbinę veiklą. Savo ruožtu kolegijai padeda Eurojusto administracija, kurią be kitų asmenų sudaro bylų analitikai, teisės patarėjai ir duomenų ekspertai. Agentūros specialiai įrengtose patalpose yra saugios susitikimų erdvės, kuriose užtikrinama galimybė versti žodžiu į visas ES kalbas ir specialiai koordinavimo centrams sukurta posėdžių salė, kurioje realiu laiku galima stebėti ir koordinuoti bendrų operacijų dienas.

Eurojustas sukūrė darnų tarptautinį tinklą, kuris Europos Sąjungos prokurorams suteikia prieigą prie daugiau nei 50 jurisdikcijų visame pasaulyje. Agentūra pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su keliolika ES nepriklausančių valstybių, iš kurių keletas į Eurojustą komandiravo ryšių prokurorus, su kolegomis nagrinėjančius bylas kolegijoje. Eurojustas taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES agentūromis ir partneriais, padedančiais įvairiais baudžiamosios justicijos grandinės etapais, įskaitant teisėsaugos ir kovos su sukčiavimu įstaigas.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance