Kdo jsme

Who we are

Eurojust, Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, je jedinečné centrum se sídlem v nizozemském Haagu, v jehož rámci vnitrostátní justiční orgány úzce spolupracují při boji proti závažné přeshraniční organizované trestné činnosti. Eurojust má pomoci učinit z Evropy bezpečnější místo. Koordinuje činnost vnitrostátních orgánů – z členských států EU i ze třetích zemí – při vyšetřování a stíhání přeshraniční trestné činnosti.

Každý zúčastněný členský stát EU vysílá do Eurojustu národního člena. Národní členové tvoří kolegium Eurojustu, které odpovídá za operativní činnost agentury. Kolegium zase podporuje správa Eurojustu, která zahrnuje mimo jiné případové analytiky, právní poradce a odborníky na data. Prostory agentury vybudované na míru poskytují zabezpečené konferenční sály s možností tlumočení do všech jazyků EU a zasedací místnost určenou speciálně pro koordinační centra, z níž lze sledovat společné realizace a koordinovat je v reálném čase.

Eurojust vytvořil soudržnou mezinárodní síť, která poskytuje státním zástupcům z celé Evropské unie přístup k více než 50 jurisdikcím po celém světě. Agentura podepsala dohody o spolupráci s desítkou třetích zemí, z nichž řada vyslala do Eurojustu styčné státní zástupce, kteří pracují na případech se svými protějšky v kolegiu. Eurojust rovněž úzce spolupracuje s ostatními agenturami EU a s partnery, kteří poskytují podporu v různých fázích v rámci trestního soudnictví, včetně policejních orgánů a orgánů pro boj proti podvodům.

See detailed information about Eurojust's legal basis.

Eurojust structure

Eurojust organigram