Kim jesteśmy

Who we are

Eurojust, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych ma siedzibę w Hadze (Niderlandy) i jest wyjątkową platformą ścisłej współpracy krajowych organów sądowych w zakresie zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym. Zadaniem Eurojust jest przyczynianie się do bezpieczeństwa w Europie przez koordynację prac organów krajowych – z państw członkowskich UE oraz państw trzecich – w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw transgranicznych i ścigania takich przestępstw.

Każde uczestniczące państwo członkowskie UE deleguje do Eurojust przedstawiciela krajowego. Przedstawiciele krajowi tworzą Kolegium Eurojust, które zajmuje się działalnością operacyjną Agencji. Kolegium z kolei uzyskuje wsparcie ze strony Dyrekcji Eurojust, w której pracują między innymi analitycy spraw, doradcy prawni i specjaliści ds. danych. W specjalnie zaprojektowanej siedzibie Agencji znajdują się bezpieczne obiekty do prowadzenia spotkań z możliwością tłumaczenia ustnego na wszystkie języki UE oraz sala konferencyjna przygotowana specjalnie do prowadzenia centrów koordynacyjnych, z których można w czasie rzeczywistym monitorować i koordynować dni wspólnych działań.

Eurojust stworzył spójną międzynarodową sieć, w której prokuratorzy z całej Unii Europejskiej mogą uzyskać dostęp do ponad 50 jurysdykcji na całym świecie. Agencja podpisała umowy o współpracy z państwami spoza UE, a kilka z nich oddelegowało do Eurojustu prokuratorów łącznikowych do pracy nad sprawami wspólnie ze swoimi partnerami w Kolegium. Eurojust ściśle współpracuje również z innymi unijnymi agencjami i partnerami udzielającymi wsparcia na różnych etapach procesu sądownictwa karnego, w tym z organami ścigania i organami zwalczania nadużyć finansowych.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance