Eurojustin organisaatio

Who we are

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust on Haagissa toimiva ainutlaatuinen keskus, jossa kansalliset oikeusviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä järjestäytyneen rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Eurojustin tehtävänä on auttaa parantamaan Euroopan turvallisuutta koordinoimalla EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisten viranomaisten työtä kansainväliseen rikollisuuteen liittyvässä tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

Kukin osallistuva EU:n jäsenvaltio lähettää Eurojustiin kansallisen jäsenen. Kansalliset jäsenet muodostavat Eurojustin kollegion, joka vastaa viraston operatiivisesta työstä. Kollegiota tukee Eurojustin hallinto, johon kuuluu muun muassa tapaustutkijoita, oikeudellisia neuvonantajia ja data-asiantuntijoita. Viraston tarkoituksiin rakennetuissa toimitiloissa on suojattuja kokoustiloja, joissa on mahdollisuus tulkkaukseen EU:n kaikille kielille sekä erityisesti koordinointikeskuksia varten suunniteltu kokoushuone, josta käsin yhteisiä toimintapäiviä voidaan seurata ja koordinoida reaaliaikaisesti.

Eurojust on luonut tiiviin kansainvälisen verkoston, jonka avulla syyttäjillä eri puolilla Euroopan unionia on pääsy yli 50 lainkäyttöalueelle ympäri maailman. Virasto on allekirjoittanut yhteistyösopimuksia kahdentoista EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Monet niistä ovat lähettäneet Eurojustiin yhteyssyyttäjiä, jotka käsittelevät tapauksia yhteistyössä asianomaisten kollegion jäsenten kanssa. Eurojust tekee tiivistä yhteistyötä myös rikosoikeudellisen ketjun eri vaiheita tukevien EU:n muiden virastojen ja kumppanien, kuten lainvalvonta- ja petostentorjuntaelinten, kanssa.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

Eurojust structure

Eurojust organigram