Hvem er vi?

Who we are

Eurojust, Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde med hjemsted i Haag, Nederlandene, er et unikt knudepunkt for nationale retlige myndigheders tætte samarbejde om at bekæmpe grov organiseret grænseoverskridende kriminalitet. Eurojusts rolle er at bidrage til at gøre Europe til et sikrere sted ved at koordinere både EU-medlemsstaters og tredjelandes nationale myndigheders indsats for at efterforske og retsforfølge grænseoverskridende kriminalitet.

Hver deltagende EU-medlemsstat udstationerer et nationalt medlem til Eurojust. De nationale medlemmer udgør Eurojusts kollegium, som er ansvarligt for agenturets operationelle arbejde. Kollegiet understøttes på sin side af Eurojusts administration, som bl.a. består af sagsanalytikere, juridiske rådgivere og dataeksperter. Agenturets særligt indrettede lokaler sørger for sikre mødefaciliteter med mulighed for tolkning til alle EU-sprog samt et mødelokale, der er særligt udviklet til brug for koordineringscentre, hvorfra fælles aktionsdage kan overvåges og koordineres i realtid.

Eurojust har udviklet et sammenhængende internationalt netværk , der giver anklagere fra EU adgang til mere end 50 jurisdiktioner i hele verden. Agenturet har undertegnet samarbejdsaftaler med et dusin ikke-EU-medlemsstater, hvoraf adskillige har udstationeret forbindelsesanklagere til Eurojust for at arbejde på sager med deres modparter i kollegiet. Eurojust arbejder ligeledes tæt sammen med andre EU-agenturer og -partnere, som støtter de forskellige stadier i strafferetskæden, herunder retshåndhævelses- og bedrageribekæmpende organer.

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance