Onze beweegredenen

Why we do it (© Shutterstock)

De Europese Unie is gestoeld op vrijheid. Dit is niet zomaar een abstracte slogan, maar een beginsel dat een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. Het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen biedt ons de mogelijkheid om te floreren – in economisch, sociaal en persoonlijk opzicht. De EU kent nog twee andere pijlers om dit beginsel te waarborgen, die allebei even belangrijk zijn: veiligheid en recht. We kunnen niet toestaan dat criminelen misbruik maken van onze vrijheden. Aangezien criminaliteit geen grenzen kent, moet misdaadbestrijding in Europa ook grensoverschrijdend zijn.

Met dat doel is Eurojust opgericht. Het agentschap brengt aanklagers en rechters uit de hele EU en daarbuiten samen om alle vormen van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit doeltreffend aan te pakken. Door deskundigheid en steun te bieden maakt Eurojust van de onderzoeken van nationale instanties internationale succesverhalen.

Het beschermen van de EU-burgers vormt de kerntaak van Eurojust. Samen met de lidstaten en een uitgebreid netwerk van internationale partners speelt het agentschap een essentiële rol bij het veiliger maken van Europa. Omdat misdrijven niet ongestraft mogen blijven, illegale winsten in beslag moeten worden genomen en slachtoffers schadeloosstelling verdienen. Daar gaat het om bij #JusticeDone – daarvoor zet Eurojust zich elke dag in.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]