Derfor gør vi det

Why we do it (© Shutterstock)

Den Europæiske Union er baseret på frihed. Dette er ikke blot en abstrakt cliché — det er et princip, der er afgørende for vores dagligdag. Den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer giver os de muligheder, vi har brug for til at trives — økonomisk, socialt og personligt. For at værne om dette princip er to andre af EU's søjler lige så vigtige, nemlig sikkerhed og retfærdighed. Vi kan ikke tillade, at kriminelle udnytter vores friheder. Da kriminalitet ikke kender nogen grænser, er Europa nødt til også at bekæmpe den på tværs af grænserne.

Dette er grunden til, at Eurojust eksisterer. Agenturet samler anklagere og dommere fra hele EU og endda uden for EU for effektivt at bekæmpe alle former for alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Gennem Eurojusts ekspertise og støtte bliver de nationale myndigheders efterforskninger internationale succeshistorier.

Beskyttelsen af de europæiske borgere er kernen i Eurojusts opgave. Sammen med medlemsstaterne og et omfattende netværk af internationale partnere spiller agenturet en central rolle i at gøre Europa sikrere. Fordi forbrydelser ikke må gå ustraffede hen. Fordi ulovligt udbytte skal konfiskeres. Fordi ofrene har ret til at blive kompenseret. Dette er #JusticeDone — og det er dét, Eurojust arbejder for hver eneste dag.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]