Proč to děláme

Why we do it (© Shutterstock)

Evropská unie je založena na svobodě. Nejedná se pouze o abstraktní frázi, ale jde o zásadu, která definuje náš každodenní život. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob nám přináší příležitosti, které potřebujeme, abychom mohli prosperovat, a to ekonomicky, sociálně i v osobní rovině. Aby tato zásada mohla být zabezpečena, další dva pilíře EU, tedy bezpečnost a právo, jsou stejně důležité. Nemůžeme dovolit, aby našich svobod zneužívali pachatelé trestné činnosti. Jelikož trestná činnost nezná hranic, musí proti ní Evropa bojovat i za svými hranicemi.

A to je důvod existence Eurojustu. Tato agentura sdružuje státní zástupce a soudce z celé EU i mimo EU, aby mohla účinně bojovat proti všem formám závažné přeshraniční trestné činnosti. Díky odborným znalostem a podpoře Eurojustu se vyšetřování vnitrostátních orgánů proměňují v mezinárodními úspěchy.

Hlavním posláním Eurojustu je ochrana evropských občanů. Agentura spolu s členskými státy a rozsáhlou sítí mezinárodních partnerů hraje klíčovou úlohu při zvyšování bezpečnosti Evropy. Protože zločiny nesmí zůstat nepotrestány. Protože nezákonné zisky musí být zabaveny. Protože oběti si zaslouží odškodnění. Jedná se o #JusticeDone – a to je smyslem každodenního úsilí agentury Eurojust.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]