Meie tegevuse alus

Why we do it (© Shutterstock)

Euroopa Liit põhineb vabadusel. See ei ole mitte ainult abstraktne lööklause, vaid põhimõte, mis määrab meie igapäevaelu. Kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine annab meile võimalused, mida vajame, et majanduslikult, sotsiaalselt ja isiklikult areneda. Selle põhimõtte kaitsmiseks on võrdselt olulised veel kaks ELi sammast: turvalisus ja õigus. Me ei saa lubada kurjategijatel meie vabadusi kuritarvitada. Et kuritegevus ei tunne piire, peab Euroopa võitlema selle vastu ka piiriüleselt.

Seetõttu asutati Eurojust. Amet ühendab prokuröre ja kohtunikke kogu EList ja väljastpoolt, et võidelda tõhusalt kõigi piiriülese kuritegevuse raskete vormidega. Eurojusti eksperditeadmised ja toetus muudavad liikmesriikide ametiasutuste uurimised rahvusvahelisteks edulugudeks.

Eurojusti missiooni keskmes on Euroopa kodanike kaitse. Koos liikmesriikide ja ulatusliku rahvusvaheliste partnerite võrgustikuga on ametil oluline roll Euroopa turvalisemaks muutmisel, sest kuriteod ei tohi jääda karistamata, ebaseaduslik tulu tuleb konfiskeerida ja ohvrid väärivad hüvitist. See on #JusticeDone – mille nimel Eurojust tegutseb iga päev.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]