Därför finns vi

Why we do it (© Shutterstock)

Europeiska unionen bygger på frihet. Detta är inte bara ord utan en princip som är avgörande för vårt dagliga liv. Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer ger oss de förutsättningar vi behöver för att ha det bra – ekonomiskt, socialt och privat. För att skydda denna princip är två andra pelare i EU lika viktiga: säkerhet och rättvisa. Vi kan inte tillåta att kriminella utnyttjar våra friheter. Eftersom brottslighet är ett problem som inte känner några gränser måste Europa bekämpa det över gränserna.

Det är därför som Eurojust finns. Byrån samarbetar med åklagare och domare från hela EU, och även utanför, för att på ett effektivt sätt bekämpa alla former av allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Tack vare Eurojusts expertkunskaper och stöd blir nationella myndigheters utredningar till internationella framgångar.

Att skydda de europeiska medborgarna står i centrum för Eurojusts uppdrag. Tillsammans med medlemsstaterna och ett omfattande nätverk av internationella samarbetspartner spelar Eurojust en viktig roll för att göra Europa säkrare. För att brott inte får begås ostraffat. För att olagliga vinster måste beslagtas. För att brottsoffer förtjänar ersättning. Detta är #JusticeDone – och det är det som Eurojust arbetar för varje dag.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]