Какво ни мотивира

Why we do it (© Shutterstock)

Европейският съюз се основава на свободата. Това не е абстрактен лозунг, а основополагащ принцип в нашето ежедневие. Свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора ни дава възможност да просперираме — в икономически, социален и личен план. С цел съблюдаване на този принцип два други стълба на ЕС са еднакво важни — сигурността и правосъдието. Не можем да позволим на престъпниците да се възползват от нашите свободи. Тъй като престъпността не признава границите, Европа също трябва да се бори с нея на трансгранично равнище.

Това е причината за съществуването на Евроюст. Агенцията обединява прокурори и съдии от целия ЕС и дори извън него с цел ефективна борба с всички форми на тежка трансгранична престъпност. Чрез експертния опит и подкрепата на Евроюст разследванията на националните органи имат успех и на международно равнище.

Защитата на европейските граждани е в центъра на мисията на Евроюст. Заедно с държавите членки и обширна мрежа от международни партньори Агенцията играе решаваща роля за повишаването на безопасността в Европа. Защото престъпленията не трябва да остават ненаказани. Защото незаконните печалби трябва да бъдат конфискувани. Защото жертвите заслужават да бъдат обезщетени. Това е #JusticeDone — към това е насочена ежедневната работа на Евроюст.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]