Prečo to robíme

Why we do it (© Shutterstock)

Európska únia je založená na hodnote slobody. Nejde iba o abstraktnú frázu, ale o zásadu, ktorá určuje náš každodenný život. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb nám ponúka príležitosti, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli ekonomicky, sociálne i osobne prosperovať. Aby sa mohla táto zásada zachovať, rovnako dôležité sú aj dva ďalšie piliere EÚ, a síce bezpečnosť a spravodlivosť. Nemôžeme pripustiť, aby z našich slobôd ťažili páchatelia trestnej činnosti. Keďže však trestná činnosť hranice nepozná, Európa musí proti nej bojovať aj za svojimi hranicami.

A práve preto existuje Eurojust. Táto agentúra združuje prokurátorov a sudcov z celého územia EÚ i spoza jej hraníc s cieľom účinne bojovať proti všetkým formám závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Vďaka odborným znalostiam a podpore Eurojustu sa vyšetrovania vedené vnútroštátnymi orgánmi premieňajú na medzinárodné úspechy.

Hlavným poslaním agentúry Eurojust je ochrana európskych občanov. Pri presadzovaní toho, aby sa Európa stala bezpečnejšia, zohráva agentúra spolu s členskými štátmi a rozsiahlou sieťou medzinárodných partnerov kľúčovú úlohu. Pretože zločiny nesmú ostať nepotrestané. Pretože nelegálne príjmy musia byť skonfiškované. Pretože obete si zaslúžia odškodnenie. Ide o #JusticeDone – a to je to, o čo sa Eurojust každý deň usiluje.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]