Dlaczego robimy to, co robimy

Why we do it (© Shutterstock)

U podstaw Unii Europejskiej leży wolność. Nie jest to jedynie abstrakcyjne hasło, a raczej jest to zasada, która determinuje nasze życie codzienne. Swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób oferuje nam możliwości niezbędne do rozwoju gospodarczego, społecznego i osobistego. Do ochrony tej zasady potrzebne są dwa inne filary UE: bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Nie możemy pozwolić przestępcom nadużywać naszych swobód. Ponieważ przestępczość nie zna granic, Europa musi ją zwalczać także ponad granicami.

Dlatego też utworzono Eurojust. Agencja skupia prokuratorów i sędziów z całej Unii, a nawet spoza niej, aby skutecznie zwalczać wszelkie formy poważnej przestępczości transgranicznej. Dzięki wiedzy specjalistycznej i wsparciu Eurojustu dochodzenia prowadzone przez władze krajowe zyskują poklask międzynarodowy.

Ochrona obywateli europejskich jest kluczowa dla misji Eurojustu. Wraz z państwami członkowskimi i szeroką siecią partnerów międzynarodowych Agencja odgrywa zasadniczą rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa w Europie: ponieważ przestępstwa nie mogą pozostać bez kary; ponieważ nielegalne zyski muszą zostać skonfiskowane; ponieważ ofiarom należą się odszkodowania. #Sprawiedliwościstajesięzadość – Eurojust pracuje na to każdego dnia.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]