Kam tai darome

Why we do it (© Shutterstock)

Europos Sąjunga grindžiama laisve. Tai ne tik abstraktus madingas posakis, tai principas, turintis lemiamą reikšmę mūsų kasdieniam gyvenimui. Laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas suteikia mums galimybių klestėti – ekonominiu, socialiniu ir asmeniniu lygmenimis. Siekiant išsaugoti šį principą, lygiai tokie patys svarbūs kiti du ES ramsčiai – saugumo ir teisingumo. Negalime leisti nusikaltėliams naudotis mūsų laisvėmis. Nusikalstamumui sienos neegzistuoja, todėl Europa turi kovoti su juo tarpvalstybiniu mastu.

Tam įsteigtas Eurojustas. Ši agentūra suburia prokurorus ir teisėjus iš visos ES ir net iš už jos ribų esančių šalių, kad galėtų veiksmingai kovoti su visų formų sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Eurojusto patirtis ir pagalba padeda užtikrinti nacionalinių institucijų tyrimų sėkmę tarptautiniu mastu.

Vienas svarbiausių Eurojusto uždavinių – apsaugoti Europos piliečius. Kartu su valstybėmis narėmis ir plačiu tarptautinių partnerių tinklu Eurojustas atlieka svarbų vaidmenį didinant Europos saugumą. Nes kaltininkai turi būti nubausti. Nes neteisėtas pelnas turi būti konfiskuotas. Nes nukentėjusiesiems turi būti atlyginta žala. Tai #ĮvykdytasTeisingumas – tai, ko kasdien siekia Eurojustas.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]