Motivația pentru acțiunile noastre

Why we do it (© Shutterstock)

Principiul de bază al Uniunii Europene este libertatea. Nu este doar un slogan abstract, ci un principiu după care ne ghidăm în fiecare zi. Libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor ne oferă oportunitățile de care avem nevoie pentru a prospera - din punct de vedere economic, social și personal. Pentru a garanta acest principiu, UE se sprijină pe încă doi piloni, la fel de importanți: securitatea și justiția. Nu putem permite infractorilor să profite de libertățile noastre. Întrucât criminalitatea nu cunoaște frontiere, Europa trebuie să o combată și la nivel transfrontalier.

Acesta este motivul pentru care Eurojust există. Agenția reunește procurori și judecători din întreaga UE și chiar din țări terțe, pentru a combate eficient toate formele grave de criminalitate transfrontalieră. Folosind expertiza și sprijinul Eurojust, anchetele autorităților naționale devin exemple de succes la nivel internațional.

Protejarea cetățenilor europeni se află în centrul misiunii Eurojust. Alături de statele membre și de o vastă rețea de parteneri internaționali, agenția are un rol important în creșterea siguranței în Europa. Deoarece infracțiunile nu trebuie să rămână nepedepsite. Deoarece profiturile ilicite trebuie confiscate. Deoarece victimele merită să fie despăgubite. Iată ce înseamnă #JusticeDone - și cum acționează Eurojust în fiecare zi.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]