Piše se zgodovina – Pri Eurojustu je začel delovati Mednarodni center za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini

03 July 2023|PRESS RELEASE
ICPA LOGO

Današnji uradni začetek delovanja Mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini (ICPA) pri Eurojustu je pravi zgodovinski trenutek. Center ICPA bo zagotavljal podporo pri pripravi primerov kaznivega dejanja agresije, pri čemer bo zagotavljal ključne dokaze in olajšal postopek priprave primerov že v zgodnji fazi.

Na posebni slovesnosti ob začetku delovanja so 3. julija v Eurojustovih prostorih v Haagu mednarodni center ICPA odprli Eurojustov predsednik Ladislav Hamran, evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ukrajinski generalni državni tožilec Andriy Kostin, tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim A. A. Khan, pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite in nizozemska ministrica za pravosodje Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Hkrati je bil s službo Evropske komisije za instrumente zunanje politike podpisan sporazum o prispevku in izveden je bil prvi operativni uvodni sestanek tega mednarodnega centra.

ICC Prosecutor Karim A.A. Khan, Justice Minister of the Netherlands Ms Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Prosecutor General of Ukraine Andriy Kostin, Eurojust’s President Ladislav Hamran, European Commissioner for Justice Didier Reynders and Assistant Attorney General Kenneth A. Polite
ICC Prosecutor Karim A.A. Khan, Justice Minister of the Netherlands Ms Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Prosecutor General of Ukraine Andriy Kostin, Eurojust’s President Ladislav Hamran, European Commissioner for Justice Didier Reynders and Assistant Attorney General Kenneth A. Polite

Eurojustov predsednik Ladislav Hamran je povedal: „Eurojust je dosegel dobre rezultate pri zagotavljanju operativne, tehnične, logistične in finančne podpore nacionalnim tožilcem, ki obravnavajo čezmejne primere. Že od začetka te vojne je bila ta podpora zagotovljena za usklajevanje in krepitev nacionalnih preiskav mednarodnih kaznivih dejanj, storjenih v Ukrajini. Center ICPA je ključni naslednji korak v naših skupnih prizadevanjih, da se nekaznovanost odpravi na vseh ravneh.

Ukrajinski generalni državni tožilec Andriy Kostin je pripomnil: „Uradno odprtje Mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije je jasen znak, da je svet enoten in neomajen na poti, da ruski režim odgovarja za vsa svoja kazniva dejanja. Žal je v mednarodni strukturi kazenskega pravosodja vrzel glede odgovornosti za kaznivo dejanje agresije. Center ICPA je eden od gradnikov, ki utrjujejo prepoved agresije, s čimer dopolnjuje in krepi to strukturo.

Karim A. A. Khan, tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, je izjavil: „Iz resnične teme in trpljenja, ki ju spremljamo po vsej Ukrajini, se je z vzpostavljanjem novih partnerstev, ki bodo ključna pri prevzemanju odgovornosti, končno pojavilo tudi upanje. V današnjem sporočilu jasno poudarjam, da smo še naprej zavezani nadaljnji krepitvi temeljev sodelovanja, ki smo jih v zadnjem letu vzpostavili z Eurojustom in nacionalnimi organi v okviru skupne preiskovalne skupine. 

Ministrstvo Združenih držav Amerike za pravosodje je ponosno, da lahko sodeluje skupaj z evropskimi partnerji in da je med prvimi, ki sodelujejo v Mednarodnem centru za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini“ je dejal pomočnik državnega generalnega tožilca Kenneth A. Polite, Jr. iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje. „Ministrstvo Združenih držav Amerike za pravosodje je na novo imenovalo posebno tožilko za kazniva dejanja agresije Jessico Kim, ki bo v mednarodnem centru ICPA zastopala Združene države Amerike in bo imela neomejen dostop do obsežnega strokovnega znanja in virov, ki jih je ministrstvo zbralo kot odgovor na nezakonito vojno agresijo Rusije proti Ukrajini.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, nizozemska ministrica za pravosodje, je dodala: „Danes smo z odprtjem mednarodnega centra ICPA naredili pomemben korak pri zagotavljanju kazenskega pregona mednarodnih kaznivih dejanj, ki so posledica ruske agresije proti Ukrajini. Za to bodo potrebne kompleksne preiskave, pri katerih si lahko v okviru mednarodnega centra ICPA vzajemno pomagamo. Prav zato je Nizozemska ponosna, da je država gostiteljica mednarodnega centra ICPA.

Vloga mednarodnega centra ICPA in Eurojusta

ICPA
 Open large format

Center ICPA je kot del Eurojusta edinstveno pravosodno vozlišče in bo zagotavljal podporo nacionalnim preiskavam kaznivega dejanja agresije, povezanega z vojno v Ukrajini. Prav zaradi mednarodnega centra ICPA bodo lahko neodvisni tožilci iz več držav vsak dan sodelovali na isti lokaciji, si hitro in učinkovito izmenjevali dokaze ter se dogovarjali o skupni strategiji preiskav in kazenskega pregona. Delo mednarodnega centra ICPA bo zajemalo učinkovito pripravo vseh prihodnjih kazenskih pregonov kaznivih dejanj agresije in prispevanje k njim, ne glede na to, v kateri jurisdikciji se bodo ti kazenski pregoni izvajali.

Sodelujočim v mednarodnem centru ICPA bo v pomoč Eurojustova prilagojena operativna, tehnična, logistična in finančna podpora. Poglavitno vlogo pri omogočanju dela mednarodnega centra ICPA bo imela podatkovna zbirka dokazov o najhujših mednarodnih kaznivih dejanjih (CICED), ki jo upravlja Eurojust. Za preiskavo kaznivega dejanja agresije so lahko namreč enako pomembni dokazi, ki so že bili predloženi v to zbirko v okviru drugih mednarodnih kaznivih dejanj (genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva). V zbirko CICED bo mogoče shraniti tudi nacionalne dokaze, ki jih bodo vnesli prihodnji sodelujoči v mednarodnem centru ICPA za prihodnje analize.

Sedež centra ICPA v Haagu ima številne prednosti. Imel bo neposredni dostop do dragocenega strokovnega znanja in izkušenj sekretariata Mreže za genocid, ki deluje na sedežu Eurojusta, poleg tega pa bo lažje tesno sodeloval in se usklajeval z Mednarodnim kazenskim sodiščem in drugimi akterji na področju mednarodnega pravosodja.

Zakaj je ICPA nujno potreben in edinstven?

Vojna v Ukrajini je najbolj dokumentirana v zgodovini in prvič se aktivne preiskave kaznivega dejanja agresije izvajajo že medtem, ko oboroženi spopad še poteka. Hkrati obravnavamo mednarodno kaznivo dejanje, za katero se je kazenski pregon izvajal le redko in za katero ni običajne prakse.

Hitra ustanovitev mednarodnega centra ICPA zapolnjuje vrzel med ambicijami in realnostjo, saj združuje zadevne deležnike ter zagotavlja ključne dokaze in optimalno izrabo časa pri pripravi primera za prihodnji kazenski pregon kaznivega dejanja agresije. Pri tem pravna skupnost jasno sporoča, da bodo odgovorni za kaznivo dejanje agresije proti Ukrajini odgovarjali za svoja dejanja. Današnje odprtje mednarodnega centra ICPA je zato prelomni trenutek za mednarodno pravosodje.

Sodelujoči v mednarodnem centru ICPA

Na začetku delovanja v mednarodnem centru poleg Ukrajine sodeluje še pet članic skupne preiskovalne skupine (Litva, Latvija, Estonija, Poljska in Romunija). V skladu z memorandumom o soglasju s člani skupne preiskovalne skupine so Združene države Amerike imenovale posebno tožilko za kaznivo dejanje agresije, ki bo podpirala dejavnosti mednarodnega centra ICPA.

V prihodnjih mesecih bodo lahko v tem centru sodelovale še druge države in organizacije, na primer Mednarodno kazensko sodišče in svetovalna misija EU v Ukrajini. Za sodelovanje lahko zaprosijo tudi države, ki imajo informacije ali dokaze, pomembne za preiskavo kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini.

Financiranje mednarodnega centra ICPA

Delovanje mednarodnega centra ICPA v celoti financira služba Evropske komisije za instrumente zunanje politike. Direktor te službe Peter Wagner in Eurojustov upravni direktor Evert van Walsum sta danes podpisala sporazum o finančnem prispevku, ki zajema začetni znesek v višini 8,3 milijona EUR.

Eurojustova splošna podpora prizadevanjem glede odgovornosti za kazniva dejanja v Ukrajini

ICPA
 Open large format

Od izbruha vojne je imel Eurojust na podlagi svojih 20-letnih izkušenj s sodelovanjem z nacionalnimi tožilci v čezmejnih primerih osrednjo vlogo pri podpiranju, da se prevzame odgovornost za ruska kazniva dejanja.

Le šest dni po izbruhu vojne je Eurojust podprl ustanovitev skupne preiskovalne skupine, v kateri zdaj sodelujejo Ukrajina, šest držav članic EU in Mednarodno kazensko sodišče. Ob prepoznavanju specifičnih izzivov v zvezi z dokazi, povezanih s tovrstno preiskavo, je bila vzpostavljena zbirka CICED, in to na podlagi nujne spremembe Eurojustovega mandata po invaziji na Ukrajino. V zbirko CICED je do zdaj devet držav, tudi Ukrajina, predložilo več sto spisov. Prvi analitični rezultati potrjujejo oprijemljive koristi te podatkovne zbirke za tožilsko prakso.

Agencija gosti tudi Mrežo EU za preiskovanje in pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev (Mreža za genocid), ki je osrednje središče za izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na tem področju.

Zaradi že vzpostavljene napredne podporne strukture je Eurojust najprimernejši gostitelj mednarodnega centra ICPA.

Ozadje

Kaznivo dejanje agresije je kaznivo dejanje, ki ga zagreši najvišje politično in vojaško vodstvo. Ker Rusija ni pogodbenica Rimskega statuta, Mednarodno kazensko sodišče ruskega vodstva ne more preganjati na podlagi kaznivega dejanja agresije zaradi ruske vojne proti Ukrajini.

Za premostitev te vrzeli sta Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje novembra 2022 predstavili dokument, v katerem sta analizirali različne možnosti za zagotovitev prevzemanja polne odgovornosti za kazniva dejanja, storjena med rusko vojno proti Ukrajini, vključno s kaznivim dejanjem agresije.

Center ICPA je prvi korak v tem procesu za zavarovanje dokazov in pripravo primerov za prihodnja sojenja, bodisi pred nacionalnimi sodišči, pred namenskim sodiščem ali pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za kazniva dejanja, ki so v njegovi pristojnosti.

Ustanovitev Mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala na 24. vrhu EU-Ukrajina 2. februarja 2023.

Več informacij

ICPA:

 

Drugi pomembni dosežki v zvezi z Ukrajino