Estónsko, Lotyšsko a Slovensko sa stanú členmi spoločného vyšetrovacieho tímu pre údajné najzávažnejšie medzinárodné trestné činy na Ukrajine

31 May 2022|PRESS RELEASE

Justičné orgány Estónska, Lotyšska a Slovenska sa stanú členmi spoločného vyšetrovacieho tímu (SVT) pre údajné najzávažnejšie medzinárodné trestné činy, ktorý bol zriadený s podporou Eurojustu. Generálni prokurátori troch členských štátov EÚ podpísali dohodu o pristúpení k SVT spolu s partnermi z Litvy, Poľska a Ukrajiny počas koordinačného stretnutia, ktoré včera a dnes usporiadal Eurojust. SVT zriadila 25. marca Litva, Poľsko a Ukrajina a minulý mesiac sa medzi účastníkov zaradila aj prokuratúra Medzinárodného trestného súdu (MTS).

Členstvo týchto troch krajín dnes oznámila generálna prokurátorka Ukrajiny Iryna Venediktova na tlačovej konferencii v Eurojuste. Hlavným cieľom SVT je uľahčiť vyšetrovanie a trestné stíhanie v dotknutých štátoch, ako aj v tých, ktoré by sa mohli dostať pred MTS.

Pristúpenie Estónska, Lotyšska a Slovenska k SVT posilňuje jasný odkaz, že pri zhromažďovaní dôkazov o údajných najzávažnejších medzinárodných zločinoch spáchaných na Ukrajine a postavení zodpovedných osôb pred súd sa vynaloží čo najväčšie úsilie. Skutočnosť, že SVT bol zriadený už v marci, je znakom rýchlej reakcie, ktorá umožňuje úzku spoluprácu a účinnú a rýchlu výmenu informácií a dôkazov.

Agreement signingEurojust bude naďalej podporovať partnerov SVT počas celého procesu prostredníctvom operačnej, analytickej, právnej a finančnej pomoci. Agentúra sa zaoberá aj koordináciou všetkých vnútroštátnych orgánov a spoluprácou medzi nimi, ktoré začali vyšetrovanie údajných najzávažnejších medzinárodných trestných činov.

Na koordinačnom stretnutí, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch v Eurojuste, sa zišli prokurátori a vyšetrovatelia z členských štátov EÚ a tretích krajín spolu so styčnými prokurátormi agentúry. K 2. marcu tohto roku sa už uskutočnilo sedem koordinačných stretnutí. Zúčastnili sa na nich národní členovia členských štátov EÚ v Eurojuste, styční prokurátori a zástupcovia MTS. Od roku 2018 je Ukrajina jednou z desiatich tretích krajín so styčným prokurátorom v Eurojuste.