Eesti, Läti ja Slovakkia liitusid Ukrainas väidetavalt toimepandud raskete rahvusvaheliste kuritegude ühise uurimisrühmaga

31 May 2022|PRESS RELEASE

Eesti, Läti ja Slovakkia õigusasutused liitusid Eurojusti toetusel loodud väidetavate raskete rahvusvaheliste kuritegude ühise uurimisrühmaga. Eile ja täna Eurojustis toimunud koordineerimiskoosolekul allkirjastasid kolme ELi liikmesriigi peaprokurörid koos Leedu, Poola ja Ukraina kolleegidega ühise uurimisrühmaga liitumise lepingu. Ühise uurimisrühma asutasid 25. märtsil Leedu, Poola ja Ukraina ning eelmisel kuul liitus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Prokuratuur.

Ukraina peaprokurör Iryna Venediktova teatas täna Eurojustis toimunud pressikonverentsil nende kolme riigi liitumisest. Ühise uurimisrühma peamine eesmärk on hõlbustada uurimisi ja süüdistuste esitamist asjaomastes riikides ja riikides, mille vastu võidakse algatada kohtumenetlus Rahvusvahelises Kriminaalkohtus.

Eesti, Läti ja Slovakkia liitumine ühise uurimisrühmaga kinnitab selget sõnumit, et Ukrainas väidetavalt toimepandud raskete rahvusvaheliste kuritegude kohta tõendite kogumiseks ja süüdlaste kohtu ette toomiseks kavatsetakse teha suuri jõupingutusi. Ühine uurimisrühm loodi juba märtsis. See näitab kiiret reageerimist, et teha tihedat koostööd ning vahetada tõhusalt ja kiirelt teavet ja tõendeid.

Agreement signingEurojust jätkab ühise uurimisrühma partnerite toetamist kogu protsessi vältel operatiiv-, analüüsi-, õigus- ja finantsabiga. Amet toetab ka koordineerimist ja koostööd kõigi riiklike ametiasutuste vahel, kus on algatatud väidetavate raskete rahvusvaheliste kuritegude uurimised.

Hiljuti Eurojustis toimunud koordineerimiskoosolekul kohtusid ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide prokurörid ja uurijad ameti sideprokuröridega. Selle aasta 2. märtsi seisuga on juba toimunud seitse koordineerimiskoosolekut. Koosolekutel osalesid teiste hulgas ELi liikmesriike Eurojustis esindavad riiklikud liikmed, sideprokurörid ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu esindajad. Alates 2018. aastast on Ukrainal (nagu veel üheksal kolmandal riigil) olnud Eurojustis sideprokurör.