Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Bine ați venit pe site-ul Eurojust

​Pe această pagină veţi găsi o prezentare generală a Eurojust. De asemenea, veți găsi link-uri către toate documentele disponibile în limba romana. Dacă doriţi să primiţi informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi site-ul în limba engleză sau să contactați Eurojust.

Eurojust a fost înfiinţat în baza Deciziei Consiliului 2002/187/JAI, modificată de Decizia Consiliului 2009/426/JAI din 16 decembrie 2008.

Sarcina Eurojust este de a spori eficienţa autorităţilor naţionale de cercetare şi urmărire penală, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată şi transfrontalieră, precum şi de a-i aduce cât mai rapid şi eficient în faţa justiţiei pe cei care încalcă legea. Eurojust urmăreşte să fie un actor cheie şi un centru de expertiză la nivel judiciar pentru activităţile de combatere eficientă a formelor de criminalitate organizată şi transfrontalieră din cadrul Uniunii Europene.

Eurojust a fost înfiinţat în 2002. Misiunea sa este de a sprijini şi întări coordonarea şi cooperarea dintre autorităţile naţionale, în lupta împotriva formelor grave de criminalitate transfrontalieră care afectează Uniunea Europeană.

Fiecare dintre cele 28 de state membre îşi detaşează la Haga un reprezentant de nivel superior, care să lucreze la Eurojust. Membrii naţionali sunt de profesie procurori, judecători sau ofiţeri de poliţie cu o competenţă echivalentă, având o bogată experienţă profesională.

Împreună coordonează activitatea autorităţilor naţionale, în fiecare fază a cercetării şi urmăririi penale. Se ocupă, de asemenea, de soluţionarea impedimentelor şi problemelor practice generate de diferenţele dintre sistemele juridice din statele membre.

Membrii naţionali sunt ajutaţi în munca lor de adjuncţi, asistenţi şi experţi naţionali detaşaţi. În cazul în care Eurojust a încheiat cu un stat terţ un acord de cooperare, respectivul stat poate detaşa la Eurojust un magistrat de legătură. În prezent, la Eurojust lucrează magistraţi de legătură din Norvegia şi SUA. De asemenea, potrivit unor dispoziţii europene mai recente, Eurojust poate trimite magistraţi de legătură în state terţe.

Totodată, în cadrul Eurojust îşi au sediul secretariatul Reţelei Judiciare Europene, secretariatul Reţelei europene a punctelor de contact privind persoanele responsabile de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război, precum şi secretariatul Reţelei pentru Echipele comune de anchetă.

Eurojust se bazează pe un aparat administrativ de aproximativ 260 de persoane, care sprijină transmiterea unui răspuns prompt la solicitările de asistenţă primite din partea autorităţilor naţionale sau a altor organisme ale Uniunii Europene.

CE FACE EUROJUST

Eurojust intervine în aproximativ 2000 de cazuri pe an.  De asemenea, organizează anual circa 200 de întâlniri de coordonare. Acestea reunesc autorităţile judiciare, de cercetare şi de urmărire penală din statele membre şi, atunci când este cazul, din state terţe. În acest cadru sunt rezolvate problemele specifice cazurilor respective şi sunt elaborate planurile de acţiune operativă privind, de exemplu, arestările şi percheziţiile simultane. 

Întâlnirile de coordonare vizează în principal anumite forme de criminalitate definite ca prioritare de către Consiliul Uniunii Europene: terorism, trafic de droguri, trafic de persoane, fraudă, corupţie, criminalitate informatică, spălarea banilor şi alte activităţi legate de prezenţa grupurilor de criminalitate organizată în economie.

Eurojust dispune de o serie de puteri şi roluri cheie, care îi sunt conferite de Decizia Eurojust. De exemplu, răspunde cererilor de asistenţă adresate de autorităţile naţionale competente din statele membre. La rândul său, Eurojust le poate solicita statelor membre să efectueze investigaţii sau urmăriri penale cu privire la anumite fapte.

Totodată, Eurojust contribuie la rezolvarea conflictelor de jurisdicţie în cazul în care, pentru un anumit dosar, există mai multe autorităţi naţionale în măsură să efectueze investigaţiile sau urmărirea penală. Eurojust înlesneşte punerea în executare a unor instrumente judiciare internaţionale precum mandatul european de arestare. De asemenea, oferă finanţare pentru crearea de echipe comune de anchetă şi pentru acoperirea necesităţilor operative ale acestora.

PARTENERII EUROJUST

Eurojust se bazează, în activitatea desfăşurată, pe relaţiile strânse cu partenerii săi. Este vorba atât de autorităţile naţionale, cât şi de organisme ale Uniunii Europene, cum ar fi Reţeaua Judiciară Europeană, Europol, OLAF (în cazul infracţiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene), Frontex, Sitcen, CEPOL şi Reţeaua europeană de formare judiciară, precum şi orice alt organism competent în baza dispoziţiilor adoptate în cadrul Tratatelor.

Prin munca noastră, ne asigurăm că în activitatea de combatere a criminalităţii transfrontaliere sunt instituite parteneriate (a căror componentă importantă o constituie schimbul de informaţii dintre autorităţile competente), menite să ofere cel mai bun nivel de coordonare şi cooperare pentru asigurarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene.

DOCUMENTE

Raportul anual al Eurojust

Cadrul judiciar

Organul de supraveghere comun