Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Üdvözöljük az Eurojust honlapján

​Ezen az oldalon általános információkat talál az Eurojustról. Innen érhető el magyar nyelven az összes rendelkezésre álló dokumentum is.  Ha további információra van szüksége, használja az angol nyelvű verziót, vagy vegye fel a kapcsolatot az Eurojusttal.

Az Eurojustot a Tanács 2002/187/IB határozata hozta létre, amelyet a Tanács 2008. december 16-i 2009/426/IB határozata módosított (Eurojust Határozat).

Az Eurojust feladata a nemzeti nyomozó hatóságok és ügyészségek hatékonyságának növelése a határokon átívelő, súlyos és szervezett bűncselekmények ügyeiben, és végső soron annak előmozdítása, hogy a bűncselekményt elkövetők felelősségre vonása gyorsan és eredményesen megtörténjék. Az Eurojust jövőképe az, hogy igazságügyi szinten kulcsszereplő és szakértői központ legyen a határokon átívelő, szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés terén az Európai Unióban.

Az Eurojust 2002-ben jött létre. Feladata a nemzeti hatóságok közötti koordináció és együttműködés támogatása, illetve erősítése a súlyos, határokon átívelő bűncselekmények elleni küzdelemben.

A 28 tagállam mindegyike magas beosztású nemzeti képviselőt delegál a Hága székhelyű Eurojusthoz, akik tapasztalt ügyészek, bírák, vagy velük azonos hatáskörű rendőrtisztek.

Ők végzik az Eurojust feladatait a nemzeti hatóságok nyomozásainak és ügyészi eljárásainak koordinálásában. Ugyanakkor a tagállamok jogrendszereinek különbözőségéből adódó nehézségeket és gyakorlati problémákat is megoldanak.

A nemzeti tagokat helyetteseik, asszisztenseik és kiküldött nemzeti szakértők segítik. Azoknak a harmadik államoknak, amelyekkel az Eurojust együttműködési megállapodást kötött, összekötő ügyésze vagy bírója lehet az Eurojustnál. Ilyennel jelenleg Norvégia és az Egyesült Államok rendelkezik. Az EU jog lehetővé teszi, hogy az Eurojust összekötő ügyészt vagy bírót küldjön harmadik államokba.
Az Eurojust ad otthont az Európai Igazságügyi Hálózat, a népirtás, emberiség és háborús bűncselekmények elleni kontaktpontok hálózata, továbbá a közös nyomozócsoportok szakértői hálózata titkárságának is.

Az Eurojust mintegy 260 fős EU személyzettel rendelkezik, amely segíti a nemzeti hatóságok és az EU szervek kéréseire való gyors reagálást is.

AZ EUROJUST TEVÉKENYSÉGE

Az Eurojust évente kb. 2000 üggyel foglalkozik. Ezekben évente megközelítőleg 200 koordinációs értekezletet is tart. A koordinációs értekezleteken részt vesznek a tagállamok - szükség esetén harmadik állam(ok) - nemzeti ügyészi és nyomozó hatóságainak képviselői. Az értekezleteken konkrét egyedi büntetőügyek problémáit oldják meg, és olyan operatív terveket dolgoznak ki, mint pl. az egyidejű letartóztatások és szimultán házkutatások.

A koordinációs értekezletek fókuszában az Európai Unió Tanácsa által kiemeltként meghatározott bűncselekmények állnak: terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem, különféle csalások (ide értve az adócsalást), korrupció, cyber-bűnözés, pénzmosás és a gazdaságban szervezett bűnözői csoportok jelenlétére utaló egyéb bűncselekmények.

Az Eurojust számos további szerepét és jogkörét említi az Eurojust Határozat. Pl. teljesíti a tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak kéréseit, másfelől viszont felkérheti a tagállamokat konkrét ügyekben nyomozás elrendelésére, illetve ügyészi eljárás lefolytatására.

Az Eurojust közreműködik a joghatósági összeütközések megoldásában, amikor több tagállam van abban a helyzetben, hogy az adott ügyben büntetőeljárást folytasson. Megkönnyíti az olyan nemzetközi igazságügyi instrumentumok végrehajtását, mint az európai elfogatóparancs. Finanszírozást nyújt a közös nyomozócsoportok felállításához és operatív szükségleteihez.

AZ EUROJUST PARTNEREI

Az Eurojust munkájában támaszkodik a partnereivel kiépített szoros kapcsolatokra. Partnerei mind a nemzeti hatóságok, mind az olyan EU formációk, mint pl. az Európai Igazságügyi Hálózat, az Europol, az OLAF (amennyiben az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekményről van szó), a Frontex, a Sitcen, a Cepol, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat, továbbá minden más, a szerződések keretein belül elfogadott rendelkezések alapján kompetens szerv.

A cél az, hogy a határokon átívelő bűncselekmények elleni küzdelemben - melynek fontos része az információk kölcsönös megosztása a tagállamok illetékes hatóságai között - a partnerség fejlődjék a lehető legjobb koordináció és együttműködés érdekében, amely biztosítja, hogy az EU a szabadság, biztonság és jog térsége legyen az EU minden polgára számára.

DOKUMENTUMOK

Eurojust éves jelentése

Jogszabályi keretek

Közös Felügyelő Testület